Diesel exhaust fumes have been classified by the WHO as carcinogenic having significant ramifications for industry and government

The International Agency for Research on Cancer (IARC) is a part of the World Health Organisation has upgraded its classification of diesel exhaust to Group 1 “Carcinogenic to Humans”. Scientific evidence was ...  Read More...

Dieselavgaser har klassificerats av WHO som cancerframkallande vilket har betydande följder för industrin och myndigheter i olika länder

Den Internationella Byrån för Cancerforskning (IARC) är en del av Världs-Hälso-Organisationen har uppgraderat sin klassificering av dieselavgaser till Grupp 1 "Cancerframkallande för ...  Read More...

BDS Lands Top 10 place in Anthill SMART 100

Anthill magazine conducts an annual competition to identify the top up-and-coming inventions in business. For the first time, in 2012 Biotechnix placed an entry into this competition to gauge how this unique invention ...  Read More...

BDS Placerar sig på enTop 10 plats i Anthill SMART 100

Anthill tidningen genomför en årlig tävling för att identifiera de bästa och mest lovande uppfinningarna i näringslivet. Under 2012 placerade Biotechnix sig för första gången en ...  Read More...

Biotechnix has major presence at the North Queensland Mining, Processing and Energy Conference

Biotechnix was the major sponsor and a presenter at the 2012 North Queensland Mining, Processing and Energy Conference (NQ-MPEC). NQ-MPEC is the only conference of its kind developed to service the North Queensland region ...  Read More...

Biotechnix hade stora närvaro vid Norra Queenslands Gruvdrift, Bearbetning och Energi Konferens

Biotechnix var huvudsponsor och presentatör vid 2012 North Queensland Gruvdrift, Bearbetning och Energi Konferensen (NQ-MPEC). NQ-MPEC är den enda konferensen i sitt slag utvecklad för att stödja North ...  Read More...

The Drillshop wins a Biotechnix Diesel System at NQ-MPEC

As a part of Biotechnix’s sponsorship of the North Queensland Mining, Processing and Energy Conference visitors to the exhibition booth were invited to submit expressions of interest in BDS to go into a draw for a ...  Read More...

Den Drillshop vinner en Biotechnix Diesel System på NQ-MPEC

Som en del av Biotechnix s sponsring av norra Queensland Gruvdrift, Bearbetning och Energi Konferens uppmanades besökare till utställnings montern att lämna in intresseanmälan för BDS att gå in ...  Read More...

Australian Institute for Commercialisation (AIC) Profiles Biotechnix

The Australian Institute for Commercialisation (AIC) approached Biotechnix Diesel Systems for an interview on the technology and the organisation. AIC is a division of QMI Solutions and provides innovation and collaboration ...  Read More...

Australiska Institutet för Kommersialisering (AIC) intervjuar Biotechnix

Det Australiska Institutet för Kommersialisering (AIC) frågade Biotechnix Diesel Systems om en intervju om deras teknik och organisation.AIC är en division inom QMI Solutions som samarbetar och erbjuder ...  Read More...

Biotechnix takes part in Sustainable Shipping Initiative Summit

Biotechnix recently attended the Sustainable Shipping Initiative (SSI) Summit 2012 in Singapore. The Sustainable Shipping Initiative is a global project bringing together some of the biggest names in the maritime sector to ...  Read More...

Biotechnix deltar i möte Sustainable Shipping Initiative

Biotechnix deltog nyligen i Sustainable Shipping Initiative (SSI) Summit 2012 i Singapore. The Sustainable Shipping Initiative är ett globalt projekt som samlar några av de största namnen inom den maritima ...  Read More...

Biotechnix installs BDS units on second Sea Shepherd vessel

After the proven success in fuel consumption efficiency on M.Y. Steve Irwin, Biotechnix was approved to install BDS units on another fleet vessel the M.Y Bob Barker.The Sea Shepherd Conservation Society is an international ...  Read More...

Biotechnix installerar ytterligare BDS enheter på ett Sea Shepherd fartyg

Efter framgången med prövandet av BDS enhet som resuterade i minkad bränsleförbrukning och ökad motor effektivitet på MIN Steve Irwin var Biotechnix godkända att installera BDS enheter ...  Read More...

Biotechnix installs BDS units on M.Y. Steve Irwin (Sea Shepherd anti-whaler)

Biotechnix approached Captain Paul Watson, founder of the Sea Shepherd Conservation Society, with the offer to fit BDS units to the fleet to assist with reducing diesel fuel costs and carbon emissions of the fleet. The Sea ...  Read More...

Biotechnix installerar BDS enheter på M.Y. Steve Irwin (Sea Shepherd anti-Whaler)

Biotechnix kontaktade kapten Paul Watson, grundare av Sea Shepherd Conservation Society, med  erbjudandet att anpassa BDS enheter till flottan för att hjälpa till med att minska diesel bränslekostnaderna ...  Read More...

Cocktails with Captain Paul Watson of the Sea Shepherd

On Saturday 30 October 2010 Sea Shepherd Brisbane held its 2nd annual “Cocktails with the Captain” fundraising event at the Queen Ann Conference Centre, under Mantra on Queen, in Brisbane’s CBD. The event ...  Read More...

Cocktails med kapten Paul Watson från Sea Shepherd

Lördagen den 30 oktober 2010 höll Sea Shepherd Brisbane sin andra årliga "Cocktails med kaptenen" insamlings evenemang på Queen Ann Conference Centre, vid Mantra on Queen, I central Bribane . ...  Read More...