Biotechnix installerar ytterligare BDS enheter på ett Sea Shepherd fartyg

Thursday 06 Oct 2011

Efter framgången med prövandet av BDS enhet som resuterade i minkad bränsleförbrukning och ökad motor effektivitet på MIN Steve Irwin var Biotechnix godkända att installera BDS enheter på ett annat fartyg i flottan nämligen MY Bob Barker.

Sea Shepherd Conservation Society är en internationell ideell, marin miljö och naturvårdvårds organisation. Dess flotta består förnärvarande av de två stora anti-valfångst fartygen (MY Steve Irwin och MY Bob Barker), en hög hastighet Monohull trimaran (Brigette Bardot) och en rad små fartyg och vattenskotrar.

Biotechnix kontaktade kapten Paul Watson, grundare av Sea Shepherd Conservation Society, med erbjudandet att installera BDS enheter på dess farkoster för att bidraga till att minska diesel förbruknigen , bränslekostnaden och koldioxidutsläpp. Efter det framgångsrika provet på MY Steve Irwin var Biotechnix inbjudna till Sydney för att installera system på MY Bob Barker. Under arbetet tillsammans med Bob Barkers ingenjörer att installera systemen fick Biotechnix representanter också leva ombord på Bob Barker och gick för en snabbtur runt Sydney Harbour i en av de mindre  fartyg.som hejdar valfångarna

Biotechnix är engagerad i pågående stöd till Sea Shepherd Conservation Society.

Back to News