Dieselavgaser har klassificerats av WHO som cancerframkallande vilket har betydande följder för industrin och myndigheter i olika länder

Wednesday 13 Jun 2012 Den Internationella Byrån för Cancerforskning (IARC) är en del av Världs-Hälso-Organisationen har uppgraderat sin klassificering av dieselavgaser till Grupp 1 "Cancerframkallande för människa". Vetenskapliga bevis ansågs tillräckliga av IARC-WHO att exponering för associerat dieselavgaser är en ökad risk för lungcancer. Bevisen inkluderade nya resultat från US National Cancer Institute / Institutet för Arbets säkerhet och Hälsa från en studie av arbetare exponeradse från sådana utsläpp i underjordiska gruvor.

Detta har betydande konsekvenser för industrier där de anställda och samhället utsätts regelbundet för högre nivåer av dieselavgaser änn vanligt. Utöver detta har regeringar nu en värdefull bevisgrund att överväga miljökrav för dieselmotorer och avgasutsläpp.

Biotechnix Diesel System är en form av teknik som kan hjälpa industrin och myndigheter att minska de skadliga partiklarna i samband med diesel avgasutsläpp. Detta beror på att BDS visar lägre nivåer av avgasutsläpp från motorn.

Back to News